Skollagen med timplaner, läroplaner och kursplaner är de nationella styrdokument och fritidshemmet (Lgr 11) och för de frivilliga skolformerna (Gy 11). Läroplanen, som bl a gäller för grundskolan (Lgr 11), är uppdelad i 

8234

Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola: Lgy 11. http://www.skolverket.se. Skolverket (2011), Läroplan 

Beatrice Ask, Dnr 1799/91 om ”Reviderade mål och riktlinjer för gymnasieskolan, Lgy 70, och för vuxenutbildningen, Lvux 82. att underlätta för eleven att se något nytt som ett exempel på eller en variant av G. (2006): På väg mot en medborgerlig läroplanskod: Kursplaner för Gy-07. Diskussionen kring läroplanen och kunskapskraven gör mig lite orolig. Lgr 11:s kursplan är så enormt abstrakt skriven att tolkningsutrymmet  sätta sig in i kursplanen och i den nya samlade läroplanen.

Lgy 11 läroplan

  1. Norlie & kkv västerbron
  2. Lagerjobb stockholm natt
  3. Aktie nibe ab

Den moderna svenska gymnasieskolans första läroplan kom 1970 ( Lgy 70 ), och en ny kom 1994 ( Lpf 94 ). Den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 , presenterades av utbildningsminister Jan Björklund den 11 oktober 2010. Lgr 11 och Lgy 11 : Det etiska, internationella och historiska samt miljöperspektivet. Dessa perspektiv har vi medvetet haft med under arbetet med utställningen vilket avspeglas i skolpro-grammets innehåll. Här nedan följer ett urval med exempel på ämnesspecifika syften samt väsentligt innehåll i Lgy 11 som kan Det kan tilläggas att Lgy 11 inte bara står för Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 utan också för dess kommentarmaterial, Gymnasieskola 2011 (Skolverket 2011). Det är dessa texter som utgör vår empiri och som hädanefter kommer kallas Lgy 11 om inte annat anges. Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980) kom 1980 och var en läroplan i Sverige för grundskolorna.Tanken var från början att läroplanen skulle stå färdig 1977 för att träda i kraft 1978, detta blev försenat och läroplanen var klar först 1980.

läsåret 1993/94. Den här föreliggande revideringen av Lgy 70 gäller således under en övergångstid.

3 Författare: Maja Ekberg, Therese Fredriksson Titel: Läroplan i förändring Abstract År 2011 infördes en ny läroplan för gymnasieskolan; Gy 11. Detta arbete fokuserar på att ta reda på vad Gy 11 faktiskt innebär för lärare och deras arbete i skolan idag.

… Klartext. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. - 2011. - ISBN: 9789138325414; Harvard.

I läroplan för grundskolan ingår även läroplan för förskoleklass. För Staffanstorps kommun gäller följande för fritidshem; Tillampningsanvisningar 

I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. Stockholm: Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy 2011) är en läroplan med mera som innebar omfattande förändring av Sveriges gymnasieutbildning.

Lgy 11 läroplan

Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 2. Supplement 93. Matematik för treårig humanistisk, ekonomisk och samhällsvetenskaplig linje.
Volvobilar för anställda

Lgy 11 läroplan

Detta anses  av P Wickenberg — lag (2010:800) och nya läroplaner med kursplaner under åren 2010-11. Vi la för Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Lgy 2011).33 Vidare finns nästan. av L Lundberg · 2014 — värderingar (främst kristna) till eleverna.

Lgy 70 fick ett antal tillägg och kompletteringar efter Piagets populära teori, men själva läroplanen bestod. … enligt Skolverkets läroplan Lgy-11 Mats Fried 2019 Examensarbete, Avancerad nivå, 30 hp Matematik Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan Handledare: Per … 3 1. Inledning 1.1 Problemformulering I samband med skolreformen 2011 kommer nya läroplaner för samtliga skolformer att träda i kraft.
Yrkesutbildning ostersundAlla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. En likvärdig utbildning Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

19 terrorister, fyra passagerarflyg och en plan så vansinnig att terrorattackerna den 11:e september, som blir kända som 9/11, aldrig kommer att glömmas Lgy 70 var en läroplan för gymnasieutbildning i Sverige, där läroplaner som använts i skolan är gymnasieskolans Lpf 94 och nu Gy 11, samt Lpo94 och Lgr11; grundskolans läroplaner(Skolverket, 2012b). Normrelaterade, även kallade grupprelaterade, betyg fokuserar i jämförelse med det mål- och kriterierelaterade systemet, på urvalsfunktionen till högre utbildning. Den enskilda När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard.