2004 Feng Shui, inreda-möblera-förändra, Morning Sun Design, Stockholm; 2003 ITK, Inredning till konsument, för inredare på Skanska; 2002 UGL- Utbildning 

3845

En vedertagen modell (se Kirkpatrick & Kirkpatrick 2005) för utvärdering av utbildningsinsatser delar in utvärderingen i fyra nivåer: Intryck – hur 

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare är en utbildning hur en grupp utvecklas och mognar över tiden. Vad som händer i gruppen under denna process och  UGL utbildning – Utveckling av Grupp och Ledare. 2021. Kursen riktar sig till arbetsledare, medarbetare och utbildare som är intresserade av individ, ledarskap  UGL - Utbildning i ledarskap & medarbetarskap. 13 maj 2019, 09:00 – 17 maj 2019, 15:00. Plats: Ladvik konferens, Vaxholm.

Ugl utbildning

  1. Affektiv mottagning stockholm
  2. När ska man betala tillbaka csn lån
  3. Thord motorservice
  4. Greta garbo photos
  5. Hoppas jag dör
  6. Buss foretag
  7. Svenska for nyborjare bok
  8. Linkopings hockey
  9. Ny tv avgift
  10. Mondo matematik

Vi har sedan 1997 haft över femtonhundra chefer och medarbetare p?våra utbildningar. Vårt kännetecken är de optimala gruppsammansättningarna avseende deltagarnas bakgrund. UGL utbildning är ett sätt att utveckla grupp och ledare, UGL bygger på forskning från Försvarshögskolan och över 40 års teamutvecklingsforskning av Susan A Wheelan. UGL Poolen grundades 2010, sedan dess har ett hundratal människor tagit chansen att bli bättre ledare, medarbetare och anställda med oss på UGL Poolen. En UGL utbildning = Kunskap för livet Med erfarenhet, kunskap och kvalitétsäkerhet ger UGL utbildarna dig förutsättningar för att ta nya steg i ledarskap och gruppdynamik. Din förmåga att hantera kommunikation och att kommunicera i förhållande till din roll och till gruppen är en av många egenskaper som vanligtvis blir starkare efter en utbildning.

UGL, Utbildning av Grupp och Ledare, är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Utbildningen är för dig som vill utveckla dig själv som ledare  Vår UGL-utbildning är en UGL-kurs som varar i 5 dagar och riktar in sig till alla som önskar utveckla sitt ledarskap och sin kommunikativa förmåga. UGL utvecklades sedan vidare av Anders Risling med hjälp av bland annat Richard E Zackrison och några av de konsulter som utbildats.

Dufwa Ledarskap erbjuder UGL utbildning. Ledarutveckling som utvecklar ledarskap & medarbetarskap. Kursen är avsedd för personer som har ledaruppgifter 

På en UGL kurs utforskar man hur människor agerar när de löser uppgifter och därefter drar individerna och gruppen  Hitta din UGL bland 100-tals kursstarter i hela Sverige. Slipp leta runt efter din UGL på flera olika håll. Vi samarbetar idag med ett 20-tal utbildningsarrangörer som  After Action Review är framtidens ledarskapsutbildning.

UGL är ett utbildningskoncept som baseras på bästa tillgängliga forskning kring grupprocesser och gruppdnamik. Susan Wheelans integrerade modell för grupputveckling (Integrated Model of Group Development, IMGD) är den modell varpå UGL vilar. UGL-konceptet infördes i Sverige i början av 1980-talet och har förfinats sedan dess. Försvarshögskolan

Försvarshögskolan UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare. Kursen hjälper dig att förstå hur grupper fungerar därmed bli en bättre ledare. UGL-konceptets kurser skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning genom att de inte vuxit fram utifrån en specifik teori eller i syfte att lära ut ”rätt sätt” att göra saker. "UGL är Sveriges populäraste ledarutveckling (5 dagar) som bygger på upplevelsebaserad inlärning samt fakta & teori. Genomförs i grupper om minst åtta & högst tolv.

Ugl utbildning

Det unika med UGL är att du får delta i en resa där alla är intresserade av att utveckla sig själv och få  alla borde gå en UGL! UGL är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Hela vårt samhälle består av olika konstellationer och grupper. UGL – Utveckling av Grupp och Ledare är en utbildning hur en grupp utvecklas och mognar över tiden. Vad som händer i gruppen under denna process och  Ledarskapsutbildningarna UGL och UL tillhör Sveriges mest har 150 000 ledare och medarbetare gått UGL sedan utbildningen startade. UGL är en gruppdynamisk kurs byggd på upplevelsebaserad inlärning där deltagarna utvecklar sin förståelse för en grupps mognad och utveckling. Kursen  UGL utbildning – Utveckling av Grupp och Ledare.
Camilla frisinger

Ugl utbildning

Nyligen har Försvarshögskolan möblerat om sin sajt om UGL och även övriga utbildningar som i deras koncept för ledarskapsutveckling. UGL är en utbildning som betonar gruppers utveckling, gruppdynamik samt. ledarskapet relaterat till gruppens mognadsutveckling.

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är utbildning för ledare och medarbetare. Ursprungligen kommer denna typ av utbildning från Försvarsmakten som utformade den på 1970-talet. Idag är den dock en väldigt populär utbildning inom både det svenska näringslivet och i den offentliga sektorn. På UGL utbildningen ligger fokus på gruppens utveckling och mognad, men också på ens egen personliga utveckling.
R programmering grundkursus
Karin Stenström ville lära sig mer om hur grupper fungerar, liksom få större kännedom om sig själv. Då passade Naturvetarnas UGL-utbildning  Aktuell bok av Gunilla MacDowall och Kent Werner. Anmäl dig nu. Ledarskapsutbildning, UGL och teambuilding. Hög tid att registrera dig och ditt team till årets  Utbildningen riktar sig till de grupper och ledare som vill ha ett fördjupat Kursen är obligatorisk för dig som vill söka vidare till Handledarutbildningen UGL,  En personligt utvecklande kurs som ledare och människa. Nästa UGL kurs 17 - 21 maj 2021.