Utbildning & Demokrati 2016, vol 25, nr 2, 71–94. Fokus på resultat? – Svenska skolledare och föreställningar om likvärdighet. Göran Bergström & Linda 

1479

Utbildningar i svenska som andraspråk & sfi Kompetensutveckling för lärare och skolledare Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) arbetar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier och därmed goda möjligheter att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv.

29 apr 2021, Digitalt möte, Online-utbildning, Skolledare. Dela på: Anmäl dig Visa mer. Fredag 30 April. Webbinarium Arbetsmiljö & ansvar för skolledare i Coronatider. 30 apr 2021, Digitalt möte, Online-utbildning, Skolledare. Dela på: Anmäl dig Visa mer Tisdag 4 Skolledaren går utbildningen som en del av arbetet och behöver avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid. I utbildningen ingår minst 32 dagar med fysiska träffar på seminarier och internat.

Skolledare utbildning

  1. Lei kodu
  2. Bostadskö stockholm 16 år

Det är skolledaren som svarar för att verksamheten som helhet inriktas och utvecklas mot uppställda mål. Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer. Fristående kurs, Grundnivå. 15 hp. Malmö dagtid 25%. 30 augusti 2021 - 5 juni 2022.

Det är dags att erkänna förskolechefens viktiga roll som ansvarig för det första steget i det livslånga lärandet.

Utbildningar i svenska som andraspråk & sfi Kompetensutveckling för lärare och skolledare Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) arbetar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier och därmed goda möjligheter att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv.

Skolledare.se underlättar arbetet för skolledare och rektorer. Inne på Skolledare.se hittar du relevanta nyheter och läsning för skolledare och rektorer andra som är intresserad av skolan. Utbildningen passar dig som är verksam i olika former av pedagogiskt arbete, men också dig som intresserad av att arbeta i någon form av utvecklande roll, som till exempel utvecklingsledare, processledare, förstelärare eller skolledare. Observera Utbildningen sker främst på distans med två till fyra campusträffar per termin vid Skolläkaren arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande, men också åtgärdande på alla nivåer.

Grundutbildning för skolledare i InfoMentor. Denna utbildning ger dig kunskaper och färdigheter i InfoMentor för att effektivisera och underlätta ditt och pedagogernas vardagliga arbete. Utbildningen behandlar bland annat följande: Navigera effektivt i InfoMentor; Kommunikationsverktyg; Ta fram kontaktlistor, elevinformation och frånvarostatistik

Studievägledning. Digitalt berättande. Genom kollegialt lärande får ni som är lärare ökad kunskap i hur ni tillsammans med era elever kan arbeta med digitalt berättande med film, ljud, bild och digital text för att utveckla undervisningen. Ni får också veta mer om hur publika arbetssätt kan motivera eleverna och förstärka lärandet. Coronapandemin ställer helt nya krav på ledare i alla slags branscher, inte minst i skolan. Nu har Pysslingen Skolor och AcadeMedia tagit fram en utbildning om att leda i lågintensiva kriser tillsammans med Aida Alvinius, krisexpert vid Försvarshögskolan. Utbildningens innehåll är tillgängligt för alla.

Skolledare utbildning

Om oss.
Systembolaget västervik öppet

Skolledare utbildning

Huvudmannen anmäler skolledare via Skolverket mellan 15 mars - 15 april 2021. Anmälningarna sänds av Skolverket till det aktuella lärosätet 15 maj. Lärosätet skickar besked till skolledaren och huvudmannen. Se Skolverkets hemsida för tidsram; Utbildningen startar på Stockholms universitet 22 september 2021. OBS! Upptakten är obligatorisk.

Detta genom processinriktade öppna utvecklingsprogram och skräddarsydda insatser som riktar sig till organisationer, ledningsgrupper och chefer/ledare. En unik utbildning som ger rektorer och skolledare praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning.
Bromma arlanda flygbuss


Utbildning av skolledare i Sverige. 7 februari, 2017 Elisabet Rudhe Lämna en kommentar. MATS EKHOLM. Systematisk utbildning av skolledare har skett i Sverige sedan mitten av 1970-talet. Innan riksdagen våren 1976 fattade beslut om en reguljär utbildning av skolledare hade det förekommit ansatser till en sådan utbildning.

2020-12-21 Som skolledare genomför du utbildningen som en integrerad del av ditt arbete och den beräknas ta cirka 20 procent i anspråk av en heltid under tre år. Staten står för själva utbildningskostnaden medan huvudmannen står för lön under utbildningstiden, resor till internat- och seminariedagar, kostnader för internat och kurslitteratur. Digitalt berättande. Genom kollegialt lärande får ni som är lärare ökad kunskap i hur ni tillsammans med era elever kan arbeta med digitalt berättande med film, ljud, bild och digital text för att utveckla undervisningen. Ni får också veta mer om hur publika arbetssätt kan … Programmet riktar sig till skolledare av alla slag.