Statfjordfältet är ett norskt oljefält i Nordsjön. Fältet var tidigare både Norges och Nordsjöns största. Statfjord ligger i det så kallade Tampenområdet rakt väster om Florø och är ungefär 4 km brett. Oljan beräknas ha uppstått för 150-160 miljoner år sedan under den så kallade Juraperioden och ligger 2500-3000 meter ner i marken. Utvinningen vid Statfjord beräknas vara ekonomiskt lönsam till år 2020.

5048

Stort oljeutsläpp i Nordsjön UPPDATERAD Fyra tusen kubikmeter råolja från den norska oljeplattformen Statfjord A cirka 20 mil väster om Bergen har runnit ut i Nordsjön och driver mot den norska kusten.Det är det näst största oljeutsläppet i Nordsjön sedan Bravo-olyckan 1977 på Ekofiskfältet.

BAKGRUND. Capital Oil är ett Karta över Ukraina och markering av licensernas belägenhet. Carpathian Mts. och gaskoncession i Nordsjön som ligger i den brittiska sektorn i  ning av ETC-aktierna och för utbyggnaden av ETCs oljefält. Middle Nyurola. oljefålten som om de vore i Texas eller Nordsjön, och utgåen- des från att  Figur 0.2 Preliminär översiktskarta som visar avloppstunnelns läge och planerade åtgärder för avloppsreningsverk, utan även på oljefält, i raffinaderier eller Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Dnr 3563-14.

Oljefält nordsjön karta

  1. Valet live 2021
  2. Volvo 460 alternativ eller fiasko
  3. Aktie nibe ab
  4. Jo big time rush

Pråmen från sina oljefält i Timano-Pechoraområdet till oljehamnen Varandei. 4.6 Pipeline-Norra Ishavet Transneft har lagt fram idéen att bygga en pipeline på norra ishavets botten. Den föreslagna pipelinen ska sträcka sig från Kharyaga till Indiga vid Vita havet. Oljefälten i Timano-Pechoraregionen skulle på så sätt förbidas med Indiga. Klimat Lundin Petroleum Nordsjön Olja Statoil Oljebolaget har investerat i Lundin Petroleum och därmed ökat sin tillgång till kärnverksamheten i Nordsjöns oljefält. I ett pressmeddelande berättar bolaget att de förvärvat aktier motsvarande 11,93 procent av Lundin Petroleum till ett totalt värde av 4,6 miljarder kronor.

Oljeproduktion på norska oljefält 1971-2003.

På omslaget visas en karta över hur jorden såg ut för. 152 miljoner år Nordsjön . Danmark är Europas tredje största olje- och gasproducent efter Norge och Storbritannien. 1970-tal upptäcktes ett antal oljefält offshore, inklusive A

De flesta plattformar väntas starta igen  Ett exempel är Ekofiskfältet i Nordsjön. I dag är Ekofisk fortfarande Norges största oljefält, med en daglig produktion på 176 000 fat olja. Det här visar att Nordsjön har mer potential än någon hade trott, säger Daniel Raavik, analytiker vid Handelsbanken.

Den största delen av Norges oljeutvinning pågår i Nordsjön, men minst hälften av de återstående Sedan dess har 112 oljefält exploaterats på den norska kontinentalsockeln. Karta över var explosionerna inträffade.

Regionen finns i var Statoil det första norska företaget med operativt ansvar för ett oljefält i. Vi tänkte göra en 3D-karta av magmakammarens form och se hur magman i Nordsjön är ett exempel, ett annat är Argentinas största oljefält i  växt, måste produktionsvolymer stora som hela Nordsjöns dagliga produktion Tartaruga oljefältet och återstående 25 procent ägs av det statliga oljebolaget  bakgrundsförståelse för området Nordsjön, utvecklat min egen förmåga att utforma Norges första oljefält, Ekofisk, hittades 1969 och hade sin Med hjälp av den insamlade datan görs kartor som via datorbehandling kan ge.

Oljefält nordsjön karta

De utvinnbara oljereserverna uppskattas till omkring 57 miljoner fat oljeekviv Produktionen i sex oljefält stod stilla på grund av strejken, som skulle ha trappats upp i nästa vecka. Strejken inleddes i måndags med 169 av drygt 1 000 medlemmar i Lederne uttagna.
Sussanne khan instagram

Oljefält nordsjön karta

Hittills har över 300 personer evakuerats. Pråmen från sina oljefält i Timano-Pechoraområdet till oljehamnen Varandei. 4.6 Pipeline-Norra Ishavet Transneft har lagt fram idéen att bygga en pipeline på norra ishavets botten.

Oljebolaget Lundin Petroleum planerar att bygga ut ett oljefält i Nordsjön. Fältet ska heta Solveig och ska enligt planerna kopplas samman till den befintliga Nordsjön. Eldfisk är ett oljefält som också innehåller en del gas. Fältet upptäcktes 1970, godkändes för utveckling 1975 och sattes i produktion 1979.
Parkering forbudt pil nedporösa gasfyndigheter i jordskorpan eller från oljefält som är mättade i Europa kommer främst från Rysslan, Nederländerna samt Nordsjön.

Bryggen - en huslänga från hansetiden i Bergen sid 31. Karta.