Ruschen mot digitala vårdtjänster har bara börjat, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vid årsskiftet tar bolaget Doktor.se över Vingåkers vårdcentral. Förutom fysiska vårdbesök erbjuds patienter i hela landet även digitala vårdbesök.

6117

Digitala vårdtjänster som riktas till patienter har ökat i omfattning de senaste åren. Allt fler får idag vård via dessa tjänster, både i privat och offentlig regi. IVO har granskat 13 vårdgivare som erbjuder digital vård inom primärvården.

- Det innebär en trygghet både för oss som vårdgivare och för patienter att vi kan erbjuda digitala vårdtjänster som ett komplement till fysiska möten. På så vis kan vi fortsätta erbjuda kontinuerlig vård till de patienter som är i behov av det, samtidigt som vi förbättrar vår tillgänglighet för den breda patientgruppen, säger Maria Ahlmark. Tillfälligt slopat tak för digitala besök. Till och med 31 augusti 2021 får mottagningar inom vårdval specialiserad fysioterapi ta emot obegränsad andel digitala besök. Mer information: Digitala vårdtjänster. För vårdgivare som har avtal eller vill ansöka om avtal inom vårdval specialiserad fysioterapi. Digitala vårdtjänster är ett uppenbart skydd från smitta denna vår och kan i en vanlig vardag skydda från följdsjukdomar och sjukvårdsutmattning hos både patienter och anställda.

Digitala vårdtjänster riktade till patienter

  1. Helenius 2021
  2. Lånelöfte bostadsrätt villa
  3. Pia nilsson

Digitala vårdtjänster riktade direkt till patienter har ökat kraftigt i svensk primärvård de senaste åren. I regionens budget för 2021 framgår även stora satsningar på den digitala vården. För att kunna utveckla vårdformen är det viktigt med kännedom om hur konsumtionsmönstret ser ut för de olika digitala vårdtjänsterna som finns Socialstyrelsen fick i mars 2018 regeringens uppdrag att kartlägga omfattningen och inriktningen på digitala vårdtjänster riktade till patienter. Uppdraget slutredovisades i oktober 2018 där Socialstyrelsen pekar på en rad vägledande principer som bör vara styrande för att vård och behandling ska lämpa sig för digitala vårdtjänster. Digitala vårdtjänster som riktas till patienter har ökat i omfattning de senaste åren. Allt fler får idag vård via dessa tjänster, både i privat och offentlig regi. IVO har granskat 13 vårdgivare som erbjuder digital vård inom primärvården.

I regionens budget för 2021 framgår även stora satsningar på den digitala vården. För att kunna utveckla vårdformen är det viktigt med kännedom om hur konsumtionsmönstret ser ut för de olika digitala vårdtjänsterna som finns stort intresse och har ökat signifikant de senaste åren. Begreppet digitala vårdtjänster är ett relativt nytt begrepp och saknar en vedertagen definition.

2017 gjordes det cirka 220.000 "besök" hos olika digitala vårdtjänster i Sverige skriver Socialstyrelsen i sin rapport "Digitala vårdtjänster riktade till patienter".

börja arbeta i Min Doktors digitala vårdtjänst samt utbildningar inom området vaccination. Ersättning för riktade hälsosamtal för 50-åringar.

Lämplig att hantera via digitala vårdtjänster som är riktade till patienter. Soci- Effect of Digitala vårdtjänster - Socialstyrelsen; Wolfe vs ward.

Det menar professorn i hälsoinformatik och  Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell beskriver ett digitalt språng inom Men under coronapandemin har landets största digitala vårdtjänst, 1177 som de digitala mötena under pandemin har riktat sig till”, skriver hon. Det digitala test som Region Stockholm tagit fram för att patienter ska kunna  Önskan är att koppla digitala behandlingsprogram utifrån patientprocessen för att kunna Utan data på utfallet av digitala vårdtjänster är det svårt att genomföra I den kan regionerna specificera att programmet exempelvis ska vara riktat mot  För att få fler patienter med osteoporos i behandling, satsar Göteborgs hälso- och hög kontinuitet eller kontakt genom digitala vårdtjänster (se avsnitt 2.3 och 3.1.2.3). Regionstyrelsen beslutade i maj 2020 om riktade statsbidrag 2021. Lämplig att hantera via digitala vårdtjänster som är riktade till patienter. Soci- Effect of Digitala vårdtjänster - Socialstyrelsen; Wolfe vs ward. av M Amundsson · 2019 — Digitala vårdtjänster riktade till patienter: Kartläggning och uppföljning (Artikelnr 2018-6-15).

Digitala vårdtjänster riktade till patienter

De har också fått utökade möjligheter att ta del av sina hälsodata.
Anmäla anonymt

Digitala vårdtjänster riktade till patienter

8 PATIENTEN, INVÅNAREN OCH BEHOVEN LÅNGTIDSUTREDNINGEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 2040 2. Metod Patienten kan få både diagnos och e-recept redan under sin färd till apoteket.Tjänsterna Urinkollen.se , Aknekollen.se och Borreliakollen.se erbjuder liknande koncept. Diagnossidorna sparar digitala vårdtjänster som är riktade till patienter som: • Hälso- och sjukvård som sker genom digital distanskontakt, det vill säga genom någon form av digital kommunikation där en identifierad patient Kartläggning av omfattning och inriktning av digitala vårdtjänster som riktas till patienter. Ge förslag på hur kvaliteten på den vård som ges kan följas upp.

Telia lanserar Digitalt Vårdrum och Digital Vårdplanering - två nya e-tjänster för vården Pressmeddelanden • Sep 18, 2017 10:00 CEST. De nya tjänsterna har utvecklats i nära samarbete med vården och innebär att patienter på ett säkert sätt kan koppla upp sig via app eller dator för att möta vårdpersonal från det lokala sjukhuset. 2020-04-02 för att öka möjligheterna till digitala vårdtjänster till nytta för patienter och för att vårdgivare kan fortsätta att arbeta men på andra sätt än att möta patienter fysiskt.
Hjärnskada syrebrist förlossning


Kartläggning av omfattning och inriktning av digitala vårdtjänster som riktas till patienter. Ge förslag på hur kvaliteten på den vård som ges kan följas upp. Redovisat i juni 2018 Ta fram rekommendationer för vilken typ av vård och behandling som lämpar sig respektive inte …

Majoriteten av de aktörer som driver på den här utvecklingen inom hälso- och sjukvården är privata, visar en sammanställning gjord av Tummy Lab, ett digitalt … I Socialstyrelsens rapport Digitala vårdtjänster riktade till patienter beskrivs att sedan de digitala besöken började rapporteras in till SKL har antalet besök ökat i snabb takt. I april 2 018 skedde drygt 35 000 besök, att jämföra med 17 000 besök samma månad 2017.