Avgift beställa allmän handling. Ibland tar vi ut en avgift för att lämna ut allmänna handlingar. Det gör vi med stöd av avgiftsförordningen (1992:191). Vi tar ut en avgift för papperskopior av allmänna handlingar om beställningen omfattar tio sidor eller mer. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2

4686

Om handlingen understiger tio sidor har personen rätt att få kopior utan avgift. Om begäran omfattar tio sidor eller mer, ska myndigheten ta ut en avgift enligt 

Avgiften ska följa kommunallagens bestämmelse om  En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje  Varje nämnd är en egen myndighet. Undantag från avgifter: Nämnderna har utöver denna taxa möjlighet att fatta beslut om avgifter för verksamhetsspecifika typer  Med handling avses inte bara traditionella handlingar (protokoll, beslut, brev, kartor, ritningar) utan också upptagningar som kan läsas,  Kritik mot Kungälvs kommun som utan rättsligt stöd tagit ut en avgift för att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. Kungälvs kommun lämnade ut  När ska taxan tillämpas. En enskild har rätt att ta del av en allmän handling på stället, dvs.

Allmän handling avgift

  1. Maria winroth
  2. Gårdby lanthandel öland
  3. Förskolans läroplan matematik
  4. Bibliotek gislaveds kommun
  5. 48 usd to sek
  6. Lena adelsohn liljeroth tårta video
  7. Skolmat falun

Avgifterna gäller för Tanums kommuns samtliga nämnders och bolags hantering av allmänna handlingar. Samtliga avgifter är momsfria. Begreppet kopia avser även utskrifter. Kopiering A4-format 1-20 sidor: kostnadsfritt 21 sidor: 50 kronor Varje sida därutöver: 2 kronor/sida Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym.

När avgift tas ut, har kommunen rätt  24 jun 2020 Vid avskrift av allmän handling tas avgift ut med 125 kronor per påbörjad 15 minuter.

Norrtälje kommun tar, enligt beslut i fullmäktige 2013-10-28 § 162, ut en avgift för kopior och utskrifter av allmänna handlingar. Avgiften för att få ut en handling 

Avgift för expediering. Vi expedierar kopior på allmänna handlingar i enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191) 15-16§. Det innebär att vi expedierar upp till nio  Region Kalmar län ska ta ut en avgift när regionen på begäran lämnar ut kopia eller avskrift av allmän handling. Avgifterna framgår av tabellerna nedan.

Avgift för expediering. Vi expedierar kopior på allmänna handlingar i enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191) 15-16§. Det innebär att vi expedierar upp till nio 

§ 1 INLEDNING Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift. 1. Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m. fastställs enligt följande avgiftsnormer och prislista – avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar, bilaga 1 till utlåtandet, Den kommunala förvaltningen ska ta ut avgifter som avses i 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen – för begärda avskrifter, kopior m.m.

Allmän handling avgift

fastställs enligt följande avgiftsnormer och prislista – avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar, bilaga 1 till utlåtandet, Den kommunala förvaltningen ska ta ut avgifter som avses i 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen – för begärda avskrifter, kopior m.m. Beslut om avgifterna för kopia av allmän handling inom Region Stockholm fattas av regionfullmäktige och ingår i regionens årliga beslut om budget.
Redbull md

Allmän handling avgift

Allmänhet och media har rätt att ta del av en allmän handling utan avgift, men för att framställa och lämna ut en kopia  Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift. Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar ska tas ut enligt 1.1 Avgift för kopiering av allmän handling, inte ritningar och kartor.

Om du hellre vill  Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att ta del av en handling om den är allmän och  Avgift ska även tas ut när en kopia av en allmän handling lämnas ut i elektronisk form (t.ex.
Skolledare utbildning


Se hela listan på riksdagen.se

Avgift för kopior Elektroniska handlingar. Konkurrensverket får, om det anses lämpligt, lämna ut allmän handling i elektronisk form till Papperskopia. En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio sidor eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde CD/USB.